Yenidoğan sarılığı , bir bebek kanda yüksek seviyede bilürübine sahip olduğunda ortaya çıkar. Kırmızı kan hücrelerinin yani alyuvarların parçalanmasıyla açığa çıkan bilürübinin emilimini anne karnında plasenta üstlenir. Doğumdan sonra plasentadan ayrılan bebeğin kendi metabolizmasının bunu verimli bir şekilde yapabilmesi biraz zaman alabilir. Atılamayan bilürübin kan ve dokularda birikerek ciltte ve gözün beyaz renkli sklera kısmında sarı renk oluşturur.

Nedenleri;

Fizyolojik Sarılık

Yenidoğanların çoğunda sarılık vardır. Buna fizyolojik sarılık denir. Bebek 2-4 günlükken genellikle daha belirgindir. Çoğu zaman, sorunlara neden olmaz ve 2 hafta içinde geçer. Erken doğan bebeklerin (prematüre), sarılık gelişmesi tam dönem bebeklerden daha muhtemeldir.

Anne Sütü Sarılığı

Anne sütü sarılığı, yaşamın ilk 3 günü tezahür eden, 5-15 günlük zirvelere ulaşan, yaşamın 3. haftasında kaybolan ve yetersiz süt üretimi veya yetersiz emzirmeden kaynaklanan emzirme sarılığıdır.  Anne sütü sarılığı olan bebekler genellikle yaşamın ilk birkaç gününde hafif dehidrasyon ve kilo kaybı gösterir.

Patolojik Sarılık

Patolojik sarılık, ilk 24 saatte başlayan, bilürübin düzeyinin çok arttığı, anormal kan hücresi şekilleri (orak hücre anemisi gibi), anne ve bebek arasında kan grubu uyuşmazlığı (Rh uyuşmazlığı), kafa derisinin altında kanama, enfeksiyon, bağırsak ve karaciğer hastalıkları, tiroid hormon eksikliği gibi altta yatan bir hastalığın bulunduğu durumlarda görülür. Bebeğin teşhis durumu göz önüne alınarak 15 mg/dl’nin üzerindeki bilürübin oranı ancak ışık tedavisi (fototerapi), kan değişimi veya ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Tedavi edilmezse sarılık çok ciddi düzeylere erişebilir.